DAKONDERHOUD

Onze gecertificeerde dakinspecteurs kunnen voor u jaarlijks preventief dakonderhoud uitvoeren. Dit bestaat uit het controleren van de dakbedekking op beschadigingen en slijtage, waarbij kleine lekkages direct worden verholpen. Tijdens dit preventief onderhoud worden ook de daken en dakgoten van organische (zoals bladeren en mos) en anorganische stoffen (zoals flessen en stenen) gereinigd. Om u inzicht te geven in de staat van uw dak, ontvangt u naderhand een rapportage voorzien van foto’s en een checklist met de gecontroleerde punten. Indien u dat wenst kunnen wij voor u een meerjarenonderhoudsplanning opstellen en uitvoeren.

Preventief dakonderhoud verlengt de levensduur van uw dak en verkleint de kans op lekkage.

pannendak